فرصت های شغلی

در فروشگاه چه خوب ما نیازمند همکاری با خیلی از شما عزیزان که دارای انگیزه بالا و قابلیت انجام کارهای گروهی هستید، می باشیم.

در این صفحه ما دسته های شغلی مورد نیاز رو اعلام خواهیم کرد و شما با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید با ما در ارتباط باشید و رزومه خودتان را ارسال کنید.

جایگاه شغلی مورد نیاز:

1- کارشناس برنامه نویسی آشنا به وردپرس