کسب و کار خانگي از نظر ايجاد شغل و نوآوري در عرضه محصولات يا خدمات، باعث ایجاد تنوع و دگرگوني بسیار در اجتماع و اقتصاد هر کشور مي شود. قابليت انجام اين نوع کسب و کار در «منزل» مزاياي بسياري براي شاغلين آن ها فراهم آورده است، که از جمله مي توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  • ايجاد توازن بين مسووليت های خانوادگي زنان و اشتغال آنان
  • حذف هزينه هاي مربوط به خريد، رهن و اجاره کارگاه و اياب و ذهاب
  • استفاده از نيروي کار ساير اعضاي خانواده و ايجاد زمينه هاي کار خانوادگي
  • امکان انتقال تجارب از طريق آموزش غيررسمي به شيوه استاد- شاگردي بين اعضا خانواده و…

همچنین با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامساعد در ایران ، توجه بیشتر به کسب وکارهای خانگی به عنوان فرصت دسترسی به اشتغال، معیشت پایدار و رشد اقتصادی از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود.

سالهاست که کسب و کارهای خانگی کشور با مشکل بازاریابی و و رشد بی رویه دلالان روبرو بوده است ، “چه خوب” در راستای یکی از مهمترین اهدافش ، یعنی تحقق شعار “جهانی بیاندیشید و محلی عمل کنید” قصد دارد تمام توان خود را در حمایت از کسب و کارهای خانگی به کار گیرد، تا در این شرایط نامساعد اقتصادی، علاوه بر ایجاد بستری مناسب جهت فروش محصولات، بیشترین سود نصیب کسب و کارهای خانگی  گردد.