این قصه ما چه خوبی ها نه،واقعیت وجودی ماست
یکی بود یکی نبود
توی این دنیای عجیب
ما بودیم و افکارمون
و باز افکارمون
و باز افکارمون
یک روز
گفتیم عه همینجا بود رویا‌‌‌‌های کودکیمون!
پس کجا رفت شور و هیجان تو چشمامون؟
دیدیم رویاهامون رفتن زیر کوهی از افکارمون قایم شدن.
کفتیم:بیاین بیرون
گفتن:ما از اینهمه حرف میترسیم،ما وقتی میایم که شروع کنین مثل قدیما با ما زندگی کنین،یادتونه شبها قبل از خواب چقدر رویاپردازی میکردین و پر بودین از آرزو؟
رویاهامون حق داشتن
این بود که ما قول دادیم زندگیشون کنیم و اونا اومدن و چه خوب و ما چه خوبی ها متولد شدیم.
پس شروع کردیم و نترسیدیم.
چه خوب ایده ای بود که مدتها ما داشتیم بهش فکر می‌کردیم اما همیشه میگفتیم که ” کار ما نیست”،” کی از ما میخره”، “کی به ما جنس میده”، “کسی ما رو ساپورت نمیکنه”، ” چطوری بفروشیم آخه”، ” پول نداریم” و هزاران اما و اگر دیگه. اما بالاخره تونستیم با قدرت شروعش کنیم. ما یک گروه پر انرژی هستیم که با هم در “چه خوب” جمع شدیم تا:
1- همه با هم از کار کردن در کنار هم لذت ببریم
2- همه با هم رفاقتمون بیشتر بشه
3- همه با هم از مشکلات عبور کنیم
4- همه باهم بهترین خدمات ممکنه رو به شما مشتریان عزیزمون ارائه بدیم
5- همه با هم منتفع بشیم
امیدوارم که با حمایت شما عزیزان بتوانیم به اهداف ارزشمندمون در فروشگاه اینترنتی چه خوب برسیم.